دکمه سردست چیست؟ دکمه سردست چیست؟ دکمه سردست نماد نظم و ترتیب و زیبایی و آراستگی است.شما در محافل و مراسم رسمی و غیررسمی،عروسی ها،همایشها از آن استفاده می کنید. در ادارات و ارگانها و مراکز خرید.دکمه های اختصاصی معمولا از جنس برنج ساخته می شوند.فرایند ساخت آنها با اسیدشوری و ایجاد سطوح برجسته و […]