ماه: دسامبر 2019

دکمه سردست چیست؟

دکمه سردست چیست؟ دکمه سردست چیست؟ دکمه سردست نماد نظم و ترتیب و زیبایی و آراستگی است.شما در محافل و مراسم رسمی و غیررسمی،عروسی ها،همایشها از آن استفاده می کنید. در ادارات و ارگانها و مراکز خرید.دکمه های اختصاصی معمولا از جنس برنج ساخته می شوند.فرایند ساخت آنها با اسیدشوری و ایجاد سطوح برجسته و […]

بج سینه چیست؟

بج سینه چیست؟ نشانی قالبا از جنس برنج که در ابعاد 2/2 یا 3/3 سانتی متر می باشد،و در بردارنده نشان،علامت و یا لوگوی سازمان،شرکت و یا ارگانی می باشد. نحوه ساخت آن به چه صورت می باشد؟ بج سینه یا نشان سینه برنجی در فرایند اسیدشوری و در برابر مواد حساس به نور و […]