طراحی،ساخت و تولید انواع دکمه سردست یا دکمه سرآستین در گروه تبلیغاتی تمگاه

دکمه سردست یا دکمه سرآستین یکی از بهترین راههای تبلیغات و برندسازی است.این نشان کوچک اما پراهمیت در بر دارنده مهمترین رکن یک سازمان یا شرکت است.که همان لوگو آن است. استفاده از دکمه سردست یا دکمه سرآستین به شما کمک می کند تا تصویر برند و لوگو خود را در ذهن مراجعه کننده حک نمایید.بدین صورت که ابتدا کارمند شما ملزم به پوشیدن لباس رسمی است.چرا که برای استفاده از دکمه نیاز به پوشش مرتب با ظاهر رسمی است.این خود نخستین گام در جهت نشان دادن نظم مجموعه شماست.در مرحله بعد کارمند با بدست داشتن دکمه اختصاصی که در بردارنده لوگو و نام شرکت شماست.به مشتری بصورت غیرمستقیم اعلان می دارد که فرد اوست که باید خدمت مورد نظر از وی خواسته شود.

با دیدن کارمند خوش پوش که دکمه اختصاصی بدست دارد،ارباب الرجوع در ذهن خود ابتدا لوگو شما را به خاطر می سپارد. دکمه اختصاصی یکی از بهترین راهها برای تکریم ارباب رجوعست. در نگاه اول،ارباب رجوع فرد مورد نظر وابسته به مجموعه شما را می یابد و خدمت مورد نظر خود را دریافت می نماید.گروه تبلیغاتی تمگاه بهترین گزینه برای طراحی،ساخت و تولید انواع دکمه اختصاصی مزین به نام و نشان و لوگو شماست.

دکمه های اختصاصی تولید شده در گروه تبلیغاتی تمگاه دارای بهترین نوع پرداخت و مهمتر از آن بهترین نوع آبکاری می باشند.ظرافت و دقت در اجرای کار تعهد ماست.دکمه های تولید شده در گروه تیلیغاتی تمگاه از جنس برنج می باشد.این دکمه ها در مجموع در فرایند طراحی،اسیدکاری،برش و پرداخت و در نهایت بعد از ابکاری بسته بندی شده و ارسال می گردند.