گروه تبلیغاتی تمگاه

سازنده انواع بج سینه و دکمه سردست و تندیس و لوح تقدیر

گروه تبلیغاتی تمگاه

فعالیتهای گروه تبلیغاتی تمگاه

طراحی،ساخت و تولید انواع بج سینه یا نشان سینه

دکمه سردست یا دکمه سرآستین

طراحی،ساخت و تولید انواع دکمه سردست یا دکمه سرآستین

تندیس تمگاه

طراحی،ساخت و تولید انواع تندیس حجمی،تندیس پلکسی،تندیس فلزی و غیر فلزی در گروه تبلیغاتی تمگاه

ارتباط با ما

شما می توانید از طریق راههای زیر با ما در ارتباط باشید

tehran